Konkurs

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie recytatorskim „Jesienne klimaty”. Konkurs odbędzie się 29 października 2019 roku. Zgłoszenia przyjmują i szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają p. Renata Miłosz, p. Katarzyna Zarzeka i p.Magdalena Stawińska-Pedryc.

Regulamin konkursu recytatorskiego „Jesienne klimaty”

Konkurs recytatorski „Jesienne klimaty” przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej „Klasyk” w Puławach

Cele konkursu:

 • rozwijanie wrażliwości na poezję,
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów,
 • promowanie talentu dzieci i młodzieży
 • pogłębianie wiedzy o twórczości poetów polskich i obcych
 • budzenie szacunku do literatury i piękna żywego słowa

Zasady i warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie biorą udział uczniowie „Klasyka”, którzy dostarczą do biblioteki lub nauczycieli polonistów jeden wybrany przez siebie wiersz w formie drukowanej oraz zaprezentują go 29 października 2019 r.
 2. Wiersze należy dostarczyć do 24 października 2019 r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 października 2019 r.
 4. Uczestników oceniać będzie Jury.
 5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
 6. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach związanych z konkursem.

Zasady prezentacji wiersza:

 1. Uczestnicy konkursu prezentują utwory znanych autorów lub utwory własne.
 2. Ocenie podlegać będzie dobór tekstu, pamięciowe opanowanie, poprawne i płynne deklamowanie, kontakt ze słuchaczem, ogólny wyraz artystyczny.

Poprzednie

Następne