Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zgodnie z zasadami określonymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”  zaprasza do złożenia oferty na:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:         

Roboty remontowe w budynku Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach

załączniki:
Zaproszenie Inspektorzy
Formularz ofertowy

Hazard? Nie, dziękuję!

Hazard? Nie, dziękuję!

O uzależnieniach można pisać i mówić wiele. Dotyczą różnych dziedzin życia i różnych grup wiekowych. Niszczą zdrowie fizyczne, psychiczne, rujnują życie rodzinne, powodują trwałe kalectwo, śmierć. Kiedy jednak problemy te dotyczą dzieci i młodzieży – ich potencjalnego zagrożenia od uzależnień i skutków jakie one niosą – sprawa staje się priorytetem. Niestety, statystyki nie napawają optymizmem. Z badań CBOS wynika, że wśród grających w nielegalnie urządzone gry hazardowe drastycznie wzrasta liczba dzieci i młodzieży. Według raportu około 1/3 nastolatków przynajmniej raz w życiu uprawiało hazard, a na pierwszym miejscu wśród wybieranych gier jest udział w losowaniach lotto i konkursach sms, na kolejnym zaś miejscu pod względem częstotliwości grania są automaty. Niepokojące jest to, że prawie 40% grającej młodzieży zdarzyło się wydać więcej pieniędzy niż pierwotnie planowała. By skutecznie zmierzyć się z problemem ruszyła ogólnopolska kampania Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych ‘’Hazard? Nie, dziękuję!” skierowana do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Całość kampanii przygotowało Ministerstwo Finansów realizując jedno z najważniejszych zadań Krajowej Administracji Skarbowej – zwalczanie nielegalnego hazardu. Jej celem jest maksymalne ograniczenie liczby osób, szczególnie młodych uczestniczących w tym nielegalnym procederze i podniesieniu świadomości nastolatków na temat zagrożeń jakie hazard sobą niesie. Z uwagi na powszechną dostępność Internetu, który oferuje nieograniczony dostęp do hazardu jako formy rozrywki, niepełnoletnie i niedojrzałe emocjonalnie osoby są bardzo podatne na te negatywne zjawiska. Zmiany w zachowaniu, rozdrażnienie, agresja, popadanie w długi, oszustwa i kłamstwa, niejednokrotnie kradzieże, sprzedawanie rzeczy osobistych – to tylko początek koszmaru, w który powoli wkracza młody człowiek. W dalszej perspektywie to już często uzależnienie od alkoholu, narkotyków i powolne wchodzenie na drogę przestępczą. Aby temu zadziałać funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Białej Podlaskiej Delegatura w Lublinie od grudnia 2018 roku odwiedzili kilkadziesiąt szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, a w dniu dzisiejszym zawitali także do Klasyka spotykając się na czterech kolejnych godzinach lekcyjnych z młodzieżą oraz nauczycielami. Wyjaśniano czym jest hazard i jakie regulacje prawne w tej materii obowiązują, tłumaczono na czym polegają i jak rozpoznać symptomy uzależnień oraz gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w tych spotkaniach i zadawali mnóstwo pytań. Ot, chociażby czy istnieje pojęcie legalnego hazardu, czy zabronione są gry w Internecie, czy nieletni mogą uczestniczyć w losowaniu zdrapek. Pytano też o legalność wejść do lokali gdzie znajdują się automaty, o samą grę na automatach oraz czy nieletni mogą wchodzić do punktów przyjmowania zakładów wzajemnych. Na te i mnóstwo innych pytań funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno – Skarbowego cierpliwie odpowiadali, a w planach – kolejne spotkania, już w nowej siedzibie Klasyka – Pałacu Czartoryskich. W przyszłości planowane są spotkania z rodzicami młodzieży oraz z dziećmi i młodzieżą, bo potrzeby – jak łatwo sobie wyobrazić – ogromne a świadomość i wiedza młodych ludzi w dziedzinie zagrożenia hazardem to gwarancja świadomego, dojrzałego i w pełni przemyślanego HAZARDOWI – NIE!

Renata Miłosz

 

Kiermasz charytatywny w naszej szkole

Kiermasz charytatywny w naszej szkole

W poniedziałek (27 maja 2019 r.) w naszej szkole odbył się charytatywny kiermasz ciast, na którym uczniowie oferowali własnoręcznie przygotowane specjały. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany dla mieszkańców gminy Wojciechów na Lubelszczyźnie, przez którą w miniony wtorek, przeszła trąba powietrzna. Żywioł spowodował duże straty – uszkodził 120 budynków, z czego 1/3 to budynki mieszkalne, pozrywał linie energetyczne i poprzewracał drzewa.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Monika Cios

 

Remont czas zacząć!

Remont czas zacząć!

Z radością informujemy,  iż został rozstrzygnięty przetarg na gruntowny remont pomieszczeń Pałacu Czartoryskich przeznaczonych na funkcjonowanie Niepublicznej Szkoły podstawowej „Klasyk” od 1  września 2019 roku.  Wyłoniona firma przeprowadzi remont w dniach 1 czerwiec –  1 sierpień 2019.

Prace zostaną przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój placówki oświatowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13,7 Infrastruktura szkolna.

Cieszymy się,  że dzieci rozpoczną naukę w nowych salach dostojnego pałacu.

Zajęcia kulinarne na lekcji techniki w klasie 5

Ostatnia lekcja techniki w klasie 5 przypominała program MasterChef Junior. Po teoretycznych podstawach zdrowego odżywiania uczniowie mieli okazję wykazania się w praktyce. Pod okiem nauczyciela przyrządzili zdrowe, pożywne kanapki i sałatki wg diety opartej głównie o warzywa, owoce i pieczywo pełnoziarniste. Nie brakowało różnorakich dodatków i przypraw. Wszyscy uczniowie spisali się wzorowo i po ocenie ze smakiem skonsumowali swoje potrawy. Wierzymy, że takiej wiedzy, umiejętności i zapału nie zabraknie w życiu codziennym.

Piotr Pedryc