MatemaTIKs for Primary School Teachers – ERASMUS+ w Niepublicznej Szkole Podstawowej KLASYK

MatemaTIKs for Primary School Teachers – ERASMUS+ w Niepublicznej Szkole Podstawowej KLASYK

Niepubliczna Szkoła Podstawowa KLASYK jest koordynatorem projektu MatemaTIKs for Primary School Teachers. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych narzędzi i metod ułatwiających nauczanie matematyki w sposób motywujący i skuteczny. Projekt poprawi jakoś pracy nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych, a co za tym idzie proces przyswajania wiedzy u uczniów. Projekt jest tak skonstruowany, aby również nauczyciele innych przedmiotów doskonalili sztukę przekazywania wiedzy, bowiem umiejętności matematyczne potrzebne są właściwie we wszystkich dziedzinach nauki. W realizację projektu zostaną zaangażowani nauczyciele różnych przedmiotów, wezmą udział między innymi w wizycie na Łotwie i szkoleniu w Hiszpanii. Zaplanowane w projekcie spotkania międzynarodowe w Hiszpanii i na Łotwie pozwolą też na kształtowanie umiejętności językowych wśród nauczycieli i umożliwią zdolność do pracy w środowisku międzynarodowym, co jest niezwykle ważną kompetencją zawodową we współczesnym świecie.

W dniach 23-24.01.2019 r. odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie w hiszpańskim mieście Santander (Kantabria). W spotkaniu, z ramienia Klasyka wzięły udział p. B. Trzcińska – Staszczyk, p. Katarzyna Kwiatek i p. Agata Kowalczyk. Było to pierwsze spotkanie z projektowymi partnerami z hiszpańskiej organizacji pozarządowej PASOS i łotewskimi nauczycielami ze szkoły w Skibes, na którym omówione zostały najważniejsze cele projektu dotyczące tworzenia podręcznika do matematyki, który ma zawierać innowacyjne metody pracy z uczniami, tworzenia filmów instruktażowych i międzynarodowej platformy e-learning dla nauczycieli. Wizyta w Hiszpanii była bardzo owocna, pozwoliła na nawiązanie kontaktów z naszymi partnerami projektowymi, a także na poznanie Kantabrii – niezwykle pięknego i ciekawego regionu Hiszpanii. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i już czekamy na gości z Łotwy i Hiszpanii w Polsce.

Zebranie z Rodzicami

Zebranie z Rodzicami

Zapraszamy Rodziców na pierwsze w tym roku zebranie z wychowawcami i nauczycielami

8 stycznia 2020 r. w godz. 16.00 – 18.00

Dyrekcja NSP Klasyk