Rusza coroczna akcja „Góra grosza”

Rusza coroczna akcja „Góra grosza”

Rozpoczynamy w naszej szkole coroczną akcję „Góra grosza”. W związku z faktem, że nie chodzimy do szkoły a lekcje odbywają się zdalnie grosiki także zbieramy „zdalnie” ? Czyli na razie we własnych domach do własnych pojemniczków. Zakończenie akcji w maju – miejmy nadzieję, że już w budynku szkoły ?.

Zobacz szczegóły:

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

11 listopada będziemy obchodzić Święto Niepodległości. W tym dniu w wielu miejscach pojawią się polskie flagi i zabrzmi hymn państwowy. Warto przy tej okazji pamiętać o podstawowych zasadach związanych z symbolami narodowymi.

Uwaga ogłaszamy przetarg na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego!

Uwaga ogłaszamy przetarg na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego!

Ogłaszamy przetarg na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwój placówki oświatowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna Działanie 13.07 Infrastruktura szkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16063