Klasykowy projekt MatemaTIKs for Primary School Teachers w Hiszpanii

Klasykowy projekt MatemaTIKs for Primary School Teachers w Hiszpanii

Niepubliczna Szkoła Podstawowa KLASYK jest koordynatorem projektu MatemaTIKs for Primary School Teachers, którego celem jest opracowanie innowacyjnych narzędzi i metod ułatwiających nauczanie w sposób motywujący i skuteczny. Projekt poprawi jakoś pracy nauczycieli matematyki.

W dniach 6 – 16 lipca 2021 r. nasze pracownice uczestniczyły w międzynarodowych warsztatach matematycznych w Hiszpanii. Efektem wspólnej pracy będzie stworzenia podręcznika do matematyki, który ma zawierać innowacyjne metody pracy z uczniami, stworzenie filmów instruktażowych i międzynarodowej platformy e-learning dla nauczycieli. Wizyta w Hiszpanii była bardzo owocna, pozwoliła na nawiązanie kontaktów z naszymi partnerami projektowymi.

Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i już czekamy na gości z Łotwy i Hiszpanii w Polsce.

Umiesz podzielić 4327 przez 245 za pomocą klocków i koralików? – innowacyjna matematyka w Klasyku

Umiesz podzielić 4327 przez 245 za pomocą klocków i koralików? – innowacyjna matematyka w Klasyku

Umiesz podzielić 4327 przez 245 za pomocą klocków i koralików? – innowacyjna matematyka w Klasyku
Matematyka nie musi być trudna, a wręcz można uczyć się jej bawiąc. Na razie metodę testują pracownicy szkoły podczas szkolenia w ramach Erasmus+ w hiszpańskim Santander, a od września uczniowie Klasyka będą mieli możliwość udziału w eksperymentalnych zajęciach z matematyki, również w języku angielskim. Zapraszamy do Klasyka!
Wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty

Wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty

Oto wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty. Pomimo trudnego, kolejnego roku z pandemią Klasyk tradycyjnie osiąga wyniki powyżej średnich krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. To wynik ciężkiej pracy nauczycieli i uczniów. Gratulujemy Wam, kochani i życzymy sukcesów, a Wam, nauczyciele – życzymy odpoczynku, stacjonarnej już pracy i kolejnych wspaniałych osiągnięć.
Zapraszamy do Klasyka!