Rekrutacja

Niepubliczna Szkoła „klasyk”

rekrutujemy do liceum ogólnokształcącego oraz do klas I-VIII szkoły podstawowej

www.klasyk-pulawy.pl sekretariat tel. 530 246 060 ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Oferta

Oferta

Drodzy Rodzice,

Od 1 września 2021 r. w naszej szkole obok szkoły podstawowej funkcjonuje również liceum ogólnokształcące, którego ideą powstania była kontynuacja sprawdzonych w naszej szkole metod nauczania. Zdajemy sobie sprawę, iż przyjazna atmosfera, kameralność oraz indywidualne podejście do uczniów skutkują dobrymi wynikami, a przede wszystkim rozwojem każdego naszego ucznia. Zachęcamy zatem Państwa do rozważenia kontynuowania nauki w naszym liceum.

Oferujemy naszym licealistom:

– małe zespoły klasowe
– szkołę w Pałacu Czartoryskich
– indywidualizację kształcenia, w tym wybór przedmiotów rozszerzonych
– nowoczesne pomoce dydaktyczne i metody nauczania
– doświadczoną, a zarazem młodą duchem kadrę pedagogiczną
– profesjonalne przygotowanie do matury
– wyrównanie i uzupełnienie wiedzy
– przyjazną atmosferę pracy
– programy Erasmus+

Dyrekcja i Nauczyciele

Zapraszamy do Klasyka

 

Dzień Otwarty w KLASYKU

Dzień Otwarty w KLASYKU

  • 7.04.2022 r. dzień otwarty od godziny 13.00
  • 12.03.2022 r. 13.00 – 15.00 indywidualne konsultacje dla rodziców i uczniów w sprawie rekrutacji
  • 30.03.2022 r. 16.00-18.00 indywidualne konsultacje dla rodziców i uczniów w sprawie rekrutacji

Serdecznie zapraszamy!!!!

Wizyty w innych terminach prosimy uzgadniać telefonicznie (tel. 530 246 060)

Klasa Montessori

Klasa Montessori

Klasa Montessori to: Twoje dziecko uczy się:
·        grupa mieszana wiekowo

·        bez ocen, podręczników, prac domowych

·        dwóch doświadczonych nauczycieli na klasę

·        indywidualne podejście do ucznia

·        współpraca z rodzicami w zakresie wychowania i edukacji

·        bogaty materiał dydaktyczny

·        codzienne wyjścia na dwór

 

·        samodzielności

·        odpowiedzialności

·        samodyscypliny

·        pewności siebie

·        empatii

·        konstruktywnej współpracy

·        pokojowego rozwiązywania konfliktów

·        wzmacnia motywację wewnętrzną

 

Na czym polega przewaga edukacji Montessori nad edukacją tradycyjną?
W klasie tradycyjnej program nauczania jest narzucony, sztywny, wszystkie dzieci uczą się w jednym czasie tego samego, najczęściej nie tego, czym się interesują.

 

Program nauczania w klasie Montessori jest elastyczny, dopasowany do zainteresowań i potrzeb dziecka, co oznacza że:

 

dzieci w jednej klasie w tym samym momencie uczą się różnych rzeczy (jest to możliwe dzięki odpowiedniemu przygotowaniu nauczyciela i przygotowanemu otoczeniu – podstawa programowa zawarta jest w materiałach dydaktycznych)

W tradycyjnej szkole odpowiedzialność za rozwój i edukację dzieci ponosi system, nauczyciel, narzucony program nauczania
i ukryty program nauczania.
W klasie Montessori dzieci uczą się tego, czym się interesują, dzięki czemu uczą się odpowiedzialności za własne wybory i edukację. Wychowujemy ludzi wolnych
i odpowiedzialnych.
W tradycyjnej klasie wiedzę przekazuje nauczyciel, zawarta jest w podręcznikach. Niezbywalnym elementem edukacji Montessori jest to, że dzieci uczą się od siebie nawzajem.

 W klasie Montessori ważne są dla nas wszystkie aspekty rozwoju dziecka: edukacyjny, emocjonalny, społeczny.

 Umożliwiamy dzieciom podążanie indywidualnym torem nauki, zgodnym z ich zainteresowaniami i możliwościami. Dzieci mogą uczyć się tego, czym się interesują. Program jest dostosowany do ucznia, a nie odwrotnie, jak to jest w szkołach tradycyjnych. Klasa Montessori umożliwia dostęp do wiedzy z wielu dziedzin na różnych poziomach trudności i zawiera w sobie podstawę programową. Dzieci mają swobodę poruszania się po klasie i wyboru miejsca pracy. Nauczyciel pokazuje sposób pracy z materiałem dydaktycznym, a dzieci trenują wiedzę same, mogą też samodzielnie sprawdzić poprawność wykonanych zadań. Dzieci uczą się też od siebie nawzajem – te, które mają już pewną biegłość w jakimś temacie, chętnie dzielą się wiedzą z innymi.

Ważnym elementem pracy w klasie jest stworzenie społeczności. Uczymy pokojowego rozwiązywania konfliktów, korzystając narzędzi komunikacji Porozumienia Bez Przemocy (NVC). Budujemy „wioskę” ludzi wolnych i odpowiedzialnych, którą współtworzą rodzice. Rola rodziców jest tak istotna, ponieważ chcemy, by wartości, które są ważne w klasie, były ważne również w domu dziecka.

Rodzice są zobowiązani do udziału w życiu klasy poprzez uczestniczenie w warsztatach, spotkaniach informacyjnych i dniach otwartych.

Codzienne, niezależnie od pogody, wychodzimy na dwór, by tam odpoczywać, bawić się i uczyć. Zwracamy dużą uwagę na kontakt z naturą, uczymy się poprzez doświadczanie świata.

 W naszej pracy dydaktycznej i wychowawczej kierujemy się przede wszystkim pedagogiką Marii Montessori, w kontaktach międzyludzkich drogowskazem jest dla nas komunikacja bez przemocy Marshalla Rosenberga, inspirujemy się też ideą szkół leśnych.

Co to w praktyce oznacza?

Jesteśmy placówką działającą w nurcie pedagogiki Montessori, zarówno pod względem podejścia wychowawczego jak i pomocy dydaktycznych, z których korzystamy.

Działamy zgodnie z naturalnym procesem funkcjonowania ludzkiego mózgu, NAJPIERW – zainteresowanie danym tematem, aktywnością, POTEM – nauka. Najważniejsza jest dla nas motywacja wewnętrzna, która rozkwita wtedy, gdy dziecko ma wybór z czym i jak chce pracować i czuje się bezpiecznie, wiedząc, że nikt mu w pracy nie przeszkodzi.

W pracy z dziećmi kierujemy  hasłem “pomóż mi zrobić to samemu”. Nie wyręczamy dzieci w czynnościach, które mogą wykonać same i zachęcamy do zdobywania nowych umiejętności, czy to w sferze życia praktycznego (samoobsługa, jak ubieranie, sprzątanie, dbanie o otoczenie) czy też w dziedzinie edukacji.

„Podążamy za dzieckiem”, co oznacza, że nauczyciel poprzez obserwację poznaje ucznia, dzięki czemu może mu proponować zadania zgodne z jego zainteresowaniami i potrzebami rozwojowymi.

Przygotowujemy otoczenie (klasę) w taki sposób, by była przyjaznym, bezpiecznym i inspirującym środowiskiem dla dzieci. Klasa wyposażona jest w wiele pomocy dydaktycznych, z których dzieci uczą się korzystać samodzielnie. Sala podzielona jest na obszary tematyczne (matematyka, geometria, j.polski, historia, geografia, zoologia, botanika, plastyka, życie codzienne).

W jednej klasie uczą się dzieci w różnym wieku. Umożliwia to zbliżenie się do warunków naturalnych, wspiera edukację horyzontalną (dzieci uczą się od siebie).

Unikamy transmisyjnego sposobu przekazywania wiedzy na rzecz umożliwienia dzieciom samodzielnego wyciągania wniosków i szukania odpowiedzi.

Spędzamy z dziećmi dużo czasu na dworze, niezależnie od pogody. Podczas wyjść proponujemy dzieciom zarówno  swobodną aktywność na dworze, zajęcia dydaktyczne, jak i umożliwiamy kontakt z przyrodą. Pozwalamy dzieciom się brudzić, bawić błotem i tarzać w śniegu.

Podstawa programowa jest zawarta w materiałach dydaktycznych znajdujących się w klasie, dzieci przyswajają wiedzę w swoim tempie.

Bardzo ważne jest dla nas wprowadzanie dzieci w świat literatury, dlatego sami dużo czytamy, czytamy dzieciom, zachęcamy dzieci do czytania, uczymy się wierszy na pamięć i organizujemy przedstawienia. Organizujemy rozmaite przedsięwzięcia związane z czytelnictwem.

Naszym celem jest stworzenie społeczności. Odwołujemy się do archetypu wioski. Pracujemy nie tylko z dzieckiem, lecz z całą rodziną, rodzice uczestniczą w szkoleniach i warsztatach oraz w dniach otwartych, gdy mogą sami poczuć się jak uczniowie w klasie, a ich przewodnikami w przestrzeni szkolnej są dzieci.

Uczymy pokojowego rozwiązywania konfliktów. Pokazujemy dzieciom, jak wyrażać swoje poglądy, potrzeby i emocje, by pozostać w zgodzie z sobą, a równocześnie nie krzywdzić innych. W codziennej komunikacji kierujemy się zasadami komunikacji bez przemocy (NVC) Marshalla Rosenberga.

Nie stawiamy ocen i nie porównujemy dzieci. Kontrola błędu zawarta jest w materiałach dydaktycznych, dziecko może samo dostrzec, czy wykonało pracę poprawnie. Stosujemy informacje opisowe, prezentujące zakres wiedzy i umiejętności dziecka oraz rozwój społeczny i emocjonalny.

Bliskie są nam wartości chrześcijańskie i kultywujemy tradycje świąteczne (Boże Narodzenie, Wielkanoc).

Uwrażliwiamy dzieci na sztukę, umożliwiając im aktywność artystyczną w wielu technikach, jak również dbając o kontakt z wybitnymi dziełami sztuki.

Interesujemy się światem, historią, przyrodą, nauką itd. i to zainteresowanie i chęć poznawania świata przekazujemy dzieciom, proponując im ciekawe zajęcia i aktywności. Inspirujemy do nauki.

 

Klasa tradycyjna Klasa Montessori
grupy jednowiekowe grupy różnowiekowe
nauczyciel przekazuje wiedzę nauczyciel jest przewodnikiem; dzieci uczą się pracując z materiałem; dzieci uczą się od siebie nawzajem
nauczyciel – nadzorca nauczyciel – obserwator
klasa odpowiada na potrzeby dorosłego

utrwala nadrzędną rolę nauczyciela

przygotowane otoczenie

klasa dopasowana do potrzeb dziecka

przebywanie podczas lekcji głównie w budynku szkoły codzienne wyjścia na dwór, czas na swobodną aktywność lub zajęcia tematyczne
program nauczania w podręcznikach program nauczania na półkach
narzucony program, jednolity dla wszystkich dzieci program dostosowywany do indywidualnych potrzeb dziecka
narzucone tempo nauki dziecko samo wyznacza sobie tempo nauki
czas na twórczość artystyczną ograniczony do godzin lekcyjnych jest czas i miejsce na swobodną twórczość artystyczną
nauczyciel koryguje błędy kontrola błędu zawarta w materiale
siedzenie w ławkach, ustalony rytm (lekcje i przerwy) swoboda przemieszczania się, swoboda wyboru czasu i miejsca pracy
wolność ograniczona do posłuszeństwa w stosunku do nauczyciela i podążania za grupą granice wolności wyznacza szacunek do innych, do otoczenia, do materiałów dydaktycznych
kontakt z rodzicami zazwyczaj ograniczony do przekazywania informacji na temat postępów dziecka rodzice zaangażowani w życie szkoły oraz w proces nauczania
oceny liczbowe informacja opisowa dotycząca rozwoju społecznego, emocjonalnego i edukacyjnego
jeden nauczyciel na grupę przynajmniej dwóch nauczycieli na grupę
system kar i nagród (oceny, uwagi, komentarze)

motywacja zewnętrzna

pielęgnowanie u dziecka motywacji wewnętrznej (radość i satysfakcja z pracy)
nauczycielowi niejednokrotnie brakuje czasu na to, by wspierać dzieci w przypadku sytuacji konfliktowych nauczyciel wspiera dzieci w sytuacjach konfliktowych i pomaga dzieciom pokojowo je rozwiązać
metoda oparta na założeniach, które w toku badań nad umysłem zostały obalone metoda oparta na badaniach naukowych

klasa Montessori_ulotka_duża

Ogłoszenie

Ogłoszenie

W związku z bezprecedensowym i odrażającym aktem barbarzyństwa i wtargnięciem Rosji na terytorium Ukrainy, łącząc się z wszystkimi obywatelami tego kraju w ich słusznym gniewie i podziwiając ich bohaterstwo społeczność Klasyka chce wesprzeć potrzebujących Ukraińców. W najbliższych dniach w naszej szkole odbędzie się zbiórka potrzebnych i niezbędnych rzeczy:

– środki higieny osobistej

– środki czystości

– żywność z długotrwałym terminem spożycia

– materiały opatrunkowe

Produkty prosimy składać w sekretariacie szkoły.

Informujemy też, że szkoła oferuje możliwość kontynuacji nauki we wszystkich klasach szkoły podstawowej i średniej dla wszystkich potrzebujących ukraińskich uczniów. Bądźmy solidarni, okażmy serce i wsparcie!!!

 

Renata Miłosz