Zapraszamy Rodziców

Zapraszamy Rodziców

Serdecznie zapraszamy rodziców, na pierwsze w bieżącym roku szkolnym zebranie z rodzicami, które odbędzie się 22.09.2021 r. o godzinie 16.00 w budynku szkoły.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Sekretariat szkoły w dniach 9-13.08.2021 r. będzie czynny w godzinach 11.00-13.00. W innych godzinach ze szkołą można kontaktować się pod numerem telefonu – 530 246 060

Oferta pracy

Oferta pracy

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klasyk” poszukuje nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego od roku szkolnego 2021/2022. CV prosimy przesyłać drogą mailową  na adres: sekretariat@klasyk-pulawy.pl lub osobiście do sekretariatu szkoły w godz. 8.00 – 15.00.

Uwaga ogłaszamy przetarg na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego!

Uwaga ogłaszamy przetarg na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego!

Ogłaszamy przetarg na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwój placówki oświatowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna Działanie 13.07 Infrastruktura szkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16063