Uwaga, zmiana terminu Rady Pedagogicznej!!!

Uwaga, zmiana terminu Rady Pedagogicznej!!!

Pragniemy poinformować, że najbliższa Rada Pedagogiczna zbiera się 23.08.2019 r. godz. 15.00,
już w nowej lokalizacji czyli w Pałacu Czartoryskich.

Rada Plenarna przed początkiem roku szkolnego 30.08.2019 r. godz. 17.00 także w Pałacu.

Ogłoszenie o pracy

Ogłoszenie o pracy

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej „KLASYK” ogłasza, że poszukuje do pracy nauczyciela języka hiszpańskiego na rok szkolny 2019/2020.

Prosimy o składanie CV w sekretariacie szkoły.

Ogłoszenie o pracy

Ogłoszenie o pracy

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej „KLASYK” ogłasza, że poszukuje do pracy doświadczonej osoby na stanowisko woźnej na rok szkolny 2019/2020.

Prosimy o składanie CV w sekretariacie szkoły (sekretariat w I LO)

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zgodnie z zasadami określonymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”  zaprasza do złożenia oferty na:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:         

Roboty remontowe w budynku Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach

załączniki:
Zaproszenie Inspektorzy
Formularz ofertowy

AKCJA BEZPŁATNYCH SZCZEPIEŃ

AKCJA BEZPŁATNYCH SZCZEPIEŃ

Urząd Miasta Puławy wraz z realizatorem akcji ZOZ „Medical” serdecznie zaprasza dziewczynki urodzone w 2007 roku oraz zamieszkałe na terenie gminy Miasta Puławy na bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Koszt szczepień w całości zostanie pokryty z budżetu Miasta Puławy.

Udział w programie poprzedzony będzie konsultacją medyczną lekarza uprawnionego do prowadzenia szczepień profilaktycznych. Aby przystąpić do programu szczepień niezbędna będzie pisemna zgoda rodzica/opiekuna (formularze dostępne w rejestracjach Medical oraz w sekretariacie szkoły). Wypełniony formularz należy dostarczyć do 10 maja 2019 roku do sekretariatu szkoły lub rejestracji.

Dnia 9 maja 2019 roku o godz. 18.00 w ZOZ „Medical” w Puławach przy ul. Kruka 2 odbędzie się spotkanie edukacyjne dla wszystkich Rodziców dziewczynek z rocznika 2007 na temat chorób wywoływanych przez wirusa HPV i metodach walki z nim.

formularz zgody A5
List do rodziców opiekunów – Puławy 2019