Konkurs

Konkurs

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie recytatorskim „Jesienne klimaty”. Konkurs odbędzie się 29 października 2019 roku. Zgłoszenia przyjmują i szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają p. Renata Miłosz, p. Katarzyna Zarzeka i p.Magdalena Stawińska-Pedryc.

Regulamin konkursu recytatorskiego „Jesienne klimaty”

Konkurs recytatorski „Jesienne klimaty” przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej „Klasyk” w Puławach

Cele konkursu:

 • rozwijanie wrażliwości na poezję,
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów,
 • promowanie talentu dzieci i młodzieży
 • pogłębianie wiedzy o twórczości poetów polskich i obcych
 • budzenie szacunku do literatury i piękna żywego słowa

Zasady i warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie biorą udział uczniowie „Klasyka”, którzy dostarczą do biblioteki lub nauczycieli polonistów jeden wybrany przez siebie wiersz w formie drukowanej oraz zaprezentują go 29 października 2019 r.
 2. Wiersze należy dostarczyć do 24 października 2019 r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 października 2019 r.
 4. Uczestników oceniać będzie Jury.
 5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
 6. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach związanych z konkursem.

Zasady prezentacji wiersza:

 1. Uczestnicy konkursu prezentują utwory znanych autorów lub utwory własne.
 2. Ocenie podlegać będzie dobór tekstu, pamięciowe opanowanie, poprawne i płynne deklamowanie, kontakt ze słuchaczem, ogólny wyraz artystyczny.
Oferta dodatkowych zajęć

Oferta dodatkowych zajęć

Stowarzyszenie Wychowanków i Absolwentów
I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego
prowadzące
NIEPUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ KLASYK w PUŁAWACH

informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 organizuje zajęcia powtórzeniowe, wyrównawcze oraz rozwijające indywidualne zainteresowania i pasje.
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, średnich oraz osoby dorosłe, które chcą pogłębić
i usystematyzować swoją wiedzę, solidnie przygotować się do egzaminów ósmoklasisty, egzaminów maturalnych lub rozwijać i poszerzać swoje dotychczasowe umiejętności. Nasza oferta obejmuje grupy od 1 do 12 osób z języka polskiego, języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), matematyki, fizyki, chemii, geografii, historii i zajęć artystycznych. W przypadku zajęć artystycznych zajęcia obejmują cykl wykładów o sztuce, warsztaty artystyczne, lekcje rysunku, przygotowanie do rekrutacji na uczelnie artystyczne
i architekturę oraz zajęcia plastyczne dla wszystkich grup wiekowych.
Gwarantujemy najwyższy poziom zajęć pod okiem wykwalifikowanej i zawsze życzliwej kadry pedagogicznej.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Bliższe informacje i szczegóły w sekretariacie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Klasyk.

Szanowni Rodzice!

Szanowni Rodzice!

Dyrekcja Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klasyk” informuje, że z dniem 16 września 2019 r. plan:

 • godziny rozpoczynania zajęć,
 • plan zajęć dydaktycznych,
 • plan przerw, w tym przerw obiadowych,
 • organizacji obiadów,
 • organizacji zajęć wychowania fizycznego,
 • organizacji zajęć i pracy świetlicy,

jest stały i nie ulegnie zmianie ze względów organizacyjnych.

Zaczynamy zajęcia wychowania fizycznego na hali Zespołu Szkół Technicznych w Puławach

Zaczynamy zajęcia wychowania fizycznego na hali Zespołu Szkół Technicznych w Puławach

W środę (04.09.2019 r.) klasa 6a rozpoczyna zajęcia o godzinie 7.45 w hali sportowej ZST przy ul. Wojska Polskiego 7 (dojazd od ulicy Sieroszewskiego). Odbędą się dwie godziny zajęć, po których uczniowie zostaną odprowadzeni przez nauczyciela do budynku naszej szkoły na kolejne lekcje. Prosimy, aby uczniowie przybyli wcześniej i punktualnie stawili się na zajęciach.

Klasy 4a, 5b, 6b i 8a kończą zajęcia wychowania fizycznego o godzinie 15.30 w ZST, dzieci można odbierać spod hali Zespołu Szkół Technicznych.