Climat Change – Erasmus+

Klasyk rozpoczyna realizację kolejnego projektu Erasmus+ pod nazwą Climat Change i współpracę z partnerami z Portugalii, Belgii, Finlandii, Turcji i Rumunii. W trakcie realizacji nadal są projekty Music with English oraz MathemaTIK’s for Primary School Teachers. Tym razem jednak nasze działania będą dotyczyć zwiększania świadomości uczniów na temat zmian klimatu, zrównoważonego rozwoju i aktywności fizycznej.

Poprzednie

Następne