Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „KLASYK” w Puławach prowadzi nabór do wszystkich klas szkoły podstawowej I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

ZAPEWNIAMY:

 • naukę na najwyższym poziomie
 • system jednozmianowy
 • doskonałą lokalizację w centrum miasta – prawe skrzydło Pałacu Książąt Czartoryskich
 • najnowocześniejsze pracownie i pomoce naukowo – dydaktyczne dofinansowane w ramach projektu unijnego /całkowita kwota dofinansowania to 787279,30 zł/
 • niezmienną, doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę
 • przygotowanie do udziału w konkursach kuratoryjnych, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych
 • drugi język obcy od IV klasy
 • naukę pływania oraz zajęcia taneczne
 • zajęcia z robotyki
 • idealne warunki do rozwoju zainteresowań i pasji
 • przyjazną atmosferę
 • świetlicę, bibliotekę i sklepik szkolny
 • opiekę pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego
 • opiekę pielęgniarki
 • przyjazną atmosferę i wspaniałe warunki rozwoju

Przy rekrutacji do Szkoły Podstawowej „KLASYK”, głównym kryterium branym pod uwagę, będzie średnia ocen osiągnięta na świadectwie ukończenia klasy IV, V, VI, VII szkoły podstawowej. Do klas I-III rekrutujemy wszystkie chętne dzieci.

W klasach, w zależności od zainteresowania, istnieje możliwość poszerzenia liczby godzin o  dodatkowe lekcje z matematyki, języka angielskiego lub informatyki.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej, na której będą pojawiały się wszystkie informacje o planowanych imprezach, akcjach, dniach otwartych, spotkaniach dla rodziców i dzieci oraz inne szczegóły dotyczących rekrutacji.

Zapisy i informacje w sekretariacie Niepublicznej Szkoły Podstawowej “Klasyk” (budynek I LO) lub dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod numer:  +48(81) 8863626.

Serdecznie zapraszamy!

Nasz projekt „Rozwój placówki oświatowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w  Puławach” otrzymał dofinansowanie w wysokości 787 270,30 złotych.

W związku z tym lokalizacja Niepublicznej Szkoły Podstawowej KLASYK została ustalona na prawe skrzydło Pałacu Książąt Czartoryskich. Przez najbliższy rok szkolny, 2018/2019, nauka będzie odbywać się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Puławach. W tym czasie w nowej lokalizacji szkoły przeprowadzone zostaną niezbędne remonty.

Przy takiej kwocie dofinansowania mamy możliwość wyposażenia szkoły w najnowocześniejsze pomoce naukowo-dydaktyczne.