Rekrutacja

Nasz projekt „Rozwój placówki oświatowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach”otrzymał dofinansowanie w wysokości 787 270,30 złotych.

W związku z tym lokalizacja Niepublicznej Szkoły Podstawowej KLASYK została ustalona na prawe skrzydło Pałacu Książąt Czartoryskich. Przez najbliższy rok szkolny, 2018/2019, nauka będzie odbywać się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Puławach. W tym czasie w nowej lokalizacji szkoły przeprowadzone zostaną niezbędne remonty.

Przy takiej kwocie dofinansowania mamy możliwość wyposażenia szkoły w najnowocześniejsze pomoce naukowo-dydaktyczne.