Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W związku z planowanym 1 września powrotem do szkoły podjęliśmy działania maksymalnie zabezpieczające pobyt zarówno uczniów jak i pracowników w budynku naszej szkoły i jest on zgodny z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół.

Dodatkowo podwyższając bezpieczeństwo pobytu uczniów w szkole opracowaliśmy szczegółowy regulamin zachowania na terenie placówki. Zostanie on udostępniony uczniom i rodzicom w dzienniku elektronicznym w ostatnim tygodniu wakacji.

Poprzednie

Następne