Klasyk  potwierdza swoją klasę !

Trudny rok, pandemia i konieczność zdalnego nauczania, wiele niepewności co do organizacji i przebiegu egzaminów – ale u nas jedno jest pewne – Klasyk jest  szkołą sukcesu i od wielu lat tylko to potwierdza. Z wielką radością i nieukrywaną dumą pragniemy zatem poinformować, iż w tegorocznym egzaminie ósmoklasisty uczniowie  Klasyka osiągnęli następujące średnie punktów:

język polski – 75 %  ( średnia w Polsce – 59%)
matematyka – 71,9 %  (średnia w Polsce – 46%)
język angielski – 81,95 % (średnia w Polsce  – 54%)

Ten fantastyczny wynik to praca, praca, praca, testy, ćwiczenia, ale także indywidualne podejście nauczyciela do ucznia, bezpieczeństwo  i wyjątkowa atmosfera, która sprawia, że uczeń rozwija swoje zdolności, zainteresowania, że dobrze w szkole się czuje a przez to osiąga zamierzone cele. To nie kwestia przypadku, że od lat nasi uczniowie zdają egzaminy z najwyższymi wynikami, a nasi absolwenci dobrze sobie radzą w wymarzonych szkołach średnich a potem na studiach.

Kochani Ósmoklasiści! Gratulujemy Wam świetnych rezultatów na egzaminie! Jesteśmy z Was dumni, bo poza stresem egzaminacyjnym musieliście zmierzyć z niełatwą sytuacją wymuszoną epidemią, niepewnością co do samych egzaminów, a mimo to fantastycznie sobie z tym poradziliście.

Zapraszamy do Klasyka wszystkich, którzy chcą się rozwijać, dobrze się w szkole czuć  i osiągać jak najlepsze wyniki  na egzaminie ósmoklasisty, a za cztery lata (w tym roku ruszamy z klasą I liceum) – na egzaminie maturalnym!

A powakacyjnym ósmoklasistom życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku, zbierania sił na cotygodniowe testy Waszej ulubionej polonistki, powtórzenia (ruszamy Słoneczka już we wrześniu!) z ojczystego języka, matematyki oraz języka obcego. Zobaczycie, osiągniecie sukces! Mocno w Was wierzę!

Renata Miłosz

Poprzednie

Następne