Klasykowy projekt MatemaTIKs for Primary School Teachers w Hiszpanii

Niepubliczna Szkoła Podstawowa KLASYK jest koordynatorem projektu MatemaTIKs for Primary School Teachers, którego celem jest opracowanie innowacyjnych narzędzi i metod ułatwiających nauczanie w sposób motywujący i skuteczny. Projekt poprawi jakoś pracy nauczycieli matematyki.

W dniach 6 – 16 lipca 2021 r. nasze pracownice uczestniczyły w międzynarodowych warsztatach matematycznych w Hiszpanii. Efektem wspólnej pracy będzie stworzenia podręcznika do matematyki, który ma zawierać innowacyjne metody pracy z uczniami, stworzenie filmów instruktażowych i międzynarodowej platformy e-learning dla nauczycieli. Wizyta w Hiszpanii była bardzo owocna, pozwoliła na nawiązanie kontaktów z naszymi partnerami projektowymi.

Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i już czekamy na gości z Łotwy i Hiszpanii w Polsce.

Poprzednie

Następne