Międzynarodowy Dzień Mediacji

20 października 2022 roku już po raz jedenasty obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji, ustanowiony 7 kwietnia 2011 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

To okazja do refleksji na temat wykorzystywania w codzienności szkolnej mediacji jako metody rozwiązywania sporów bez przemocy, osiągania sprawiedliwości naprawczej przy wzajemnym poszanowaniu swych praw.

Nowatorski charakter tej metody jest wart upowszechnienia, bo stanowi bezpieczny i skuteczny sposób dochodzenia do porozumienia, umożliwia samodzielne rozwiązanie konfliktu, wzmacniając poczucie sprawstwa. Daje uczestnikom sporu poczucie wolności, kreatywności, podmiotowości, ucząc dokonywania samodzielnych wyborów i poszerzania swych kompetencji, brania odpowiedzialności za czyn, który się popełniło.

„Stawiaj czoła konfliktom, zamiast ich unikać!”

pedagog i mediator szkolny

Monika Misztal

 

Poprzednie

Następne