Profile klas

W klasach, w zależności od zainteresowania, istnieje możliwość poszerzenia liczby godzin o dodatkowe lekcje z matematyki, języka angielskiego lub informatyki.