Profile klas

W klasach, w zależności od zainteresowania, istnieje możliwość poszerzenia liczby godzin o dodatkowe lekcje z matematyki, języka angielskiego lub informatyki.

 

Lekcje z języka angielskiego odbywają się już w klasach I – III.