Rekrutacja na rok szkolny 2019/20120

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „KLASYK” w Puławach prowadzi nabór do wszystkich klas szkoły podstawowej I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

ZAPEWNIAMY:

 • bezpłatną naukę na najwyższym poziomie
 • system jednozmianowy
 • doskonałą lokalizację w centrum miasta – prawe skrzydło Pałacu Książąt Czartoryskich
 • najnowocześniejsze pracownie i pomoce naukowo – dydaktyczne dofinansowane w ramach projektu unijnego /całkowita kwota dofinansowania to 787279,30 zł/
 • niezmienną, doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę
 • przygotowanie do udziału w konkursach kuratoryjnych, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych
 • drugi język obcy od IV klasy
 • naukę pływania oraz zajęcia taneczne
 • zajęcia z robotyki
 • idealne warunki do rozwoju zainteresowań i pasji
 • świetlicę, bibliotekę i sklepik szkolny
 • opiekę pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego
 • opiekę pielęgniarki
 • przyjazną atmosferę i wspaniałe warunki rozwoju

Przy rekrutacji do Szkoły Podstawowej „KLASYK”, głównym kryterium branym pod uwagę, będzie średnia ocen osiągnięta na świadectwie ukończenia klasy IV, V, VI, VII szkoły podstawowej. Do klas I-III rekrutujemy wszystkie chętne dzieci.

W klasach, w zależności od zainteresowania, istnieje możliwość poszerzenia liczby godzin o dodatkowe lekcje z matematyki, języka angielskiego lub informatyki.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej, na której będą pojawiały się wszystkie informacje o planowanych imprezach, akcjach, dniach otwartych, spotkaniach dla rodziców i dzieci oraz inne szczegóły dotyczących rekrutacji.

Zapisy i informacje w sekretariacie Niepublicznej Szkoły Podstawowej “Klasyk” (budynek I LO) lub dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod numer:  +48(81) 8863626.

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania: formularz rekrutacyjny 2019

Poprzednie

Następne