Spotkanie z policjantami  w Klasyku

Z cyklu ważnych  spotkań z ciekawymi ludźmi  24 lutego do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Klasyk zawitali funkcjonariusze policji – dzielnicowy  Tomasz Matejek oraz Mariusz Gorgol – z Zespołu do Spraw Profilaktyki Nieletnich. Spotkanie odbywało się w dwóch grupach wiekowych – klasy V i VI oraz VII i VIII i dotyczyło współczesnych zagrożeń czyhających na młodych ludzi, którzy nie do końca są świadomi konsekwencji i odpowiedzialności, także karnej.

Zagrożenia różnymi formami demoralizacji, późne powroty do domu, bezkrytyczne korzystanie z Internetu ( przemoc, hejt), kradzieże ze sklepów, palenie papierosów, dewastacja mienia, spożywanie alkoholu, złośliwe nękanie, stalking, ryzyko kontaktów internetowych z osobami podającymi się za nastolatków , ale także stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym i na przejściach dla pieszych – to tylko niektóre poruszane problemy. Młodzież zadawała mnóstwo pytań, bo przecież świadomość i wiedza – to podstawowe w tym względzie kwestie. Funkcjonariusze ostrzegali przed nieprzemyślanymi, wręcz głupimi zachowaniami, które w przyszłości zaważyć mogłyby na przyszłości młodych ludzi ( fakt bycia nieprzyjętym do wymarzonej szkoły czy pracy z powodu bycia notowanym w kartotekach sądowych), tłumaczyli też różnice między przestępstwem a wykroczeniem, radzili też , by uważnie dobierać znajomych i ludzi, z którymi przebywamy w miejscach publicznych. Spotkanie było poruszające, kwestii i pytań (także tych po spotkaniu) do funkcjonariuszy – mnóstwo. Kolejne – już wkrótce.

                                                                                                    Renata Miłosz

Poprzednie

Następne