Sto lat, Polsko!!! – czyli obchody stulecia Niepodległości Polski w Klasyku

W ten wyjątkowy czas – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Klasyk dołączyła do ogólnopolskiej akcji Rekord dla Rzeczypospolitej i punktualnie o godzinie 11.11 przed budynkiem szkoły wszystkie zebrane klasy odśpiewały uroczyście zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Następnie ustawione w kolumnie marszowej klasy maszerowały ulicami Puław śladami pamiątek i pomników niepodległej Rzeczypospolitej. Przy słynnym Dębie Niepodległości, posadzonym przez ucznia klasy szóstej gimnazjum, Tadeusza Czemiewskiego 11 listopada 1928 r., w dziesiątą rocznicę istnienia niepodległego państwa, nasi uczniowie uroczyście złożyli wiązanki kwiatów, a towarzyszący nam pan Tomasz Kraszewski opowiedział o historii i tradycji miejsca. Zatrzymaliśmy się też przy tablicy kapitana rezerwy Władysława Szczypy – komendanta I Podobwodu Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., zamordowanego przez NKWD w Charkowie w 1940 r. Dalej nasza wędrówka prowadziła do parku, pod Pałac Czartoryskich i pod Świątynię Sybilli – pierwsze polskie muzeum stworzone przez Izabellę Czartoryską w 1801 r.
Niezwykła lekcja historii w plenerze, piękne, listopadowe słoneczne południe, zasłuchana młodzież, biało-czerwone kotyliony czy kokardy to wyjątkowo uroczysta chwila i świadomość, że jesteśmy częścią wielkiej tradycji wielkiego narodu, któremu na imię – Polska. Ojczyzno! Kolejnych stu lat!
Renata Miłosz

Poprzednie

Następne