Uwaga ogłaszamy przetarg na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego!

Ogłaszamy przetarg na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwój placówki oświatowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego w Puławach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna Działanie 13.07 Infrastruktura szkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16063

 

Poprzednie

Następne