O najlepszej szkole w mieście…

– słów kilka

Najpierw było gimnazjum… – zrodziło się z marzeń i  oczekiwań  rodziców, uczniów i nauczycieli o dobrej, na wysokim poziomie i bezpiecznej szkole. Niepubliczne Gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym im. księcia Adama Czartoryskiego w Puławach. Mottem szkoły stało  się  hasło… ”Nauką i  pieniędzmi drudzy Cię wzbogacą, mądrość musisz sam z siebie, własną dobyć pracą”… Nic bardziej aktualnego i  trafnego regularnie bowiem szkoła co rok uzyskiwała najwięcej punktów w testach gimnazjalnych ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych i wyprzedzała wszystkie tego typu placówki w mieście.

 

W wyniku reformy oświaty  szkoła przekształciła się w Niepubliczną Szkołę Podstawową Klasyk, która swym programem, profilem kontynuuje najlepsze tradycje oświatowe. Ogromne zainteresowanie rodziców i młodzieży już na starcie nowej placówki to potwierdziło. I chociaż  jej żywot  to jeszcze zaledwie krótki  epizod – jest jednak  wyjątkowo wartościowym punktem na mapie puławskiej oświaty. To szkoła, która łączy to co dawne, stare, tradycyjne i narodowe z tym co nowe, współczesne i nowoczesne. Tu historia  czcigodnego  „Czartorycha”, najstarszej i najbardziej zasłużonej placówki w naszym mieście i regionie i zacnego rodu Czartoryskich zespoliła się z miłością do Ojczyzny, nowocześnie pojętym patriotyzmem, pracą, doskonaleniem swych umiejętności  zdolności i pasji i kształtowaniem swej obywatelskiej postawy. Tu, w Klasyku  jest swojsko, bezpiecznie, a uczeń  jest wartością i podmiotem, nigdy zaś przedmiotem. Nasi najlepsi uczniowie, laureaci różnorodnych konkursów  przedmiotowych zaczynają  już  tworzyć  historię tej niezwykłej placówki.

 

 

Tu stawia się na myślenie, samodzielność, twórczą i kreatywną inicjatywę, dyskusję. Zajęcia, które  poszerzają wiedzę i umiejętności, nauczyciele,  otwarci na ucznia, jego sprawy, problemy, te szkolne i nie tylko, wysoki poziom wymagań, ambitne stawiane sobie cele i zadania, dyscyplina i gruntowna wiedza są dowodem na to, że to co wielkie, dobre i wartościowe jest osiągalne i dzieje się tu i teraz, na naszych oczach, bez pompatycznych gestów i wielkich słów. Po prostu. Lekcje biologii, chemii, fizyki, doświadczenia, zajęcia z matematyki, języków obcych, analiza wiersza czy lektury na języku polskim, sprawdzian z historii, zwykłe rozmowy, przyjacielskie gesty, mecze i rywalizacja na szkolnym Orliku, udział w konkursach, olimpiadach, rywalizacja w sporcie, testy, klasówki, egzaminy, ot, zwykły dzień w niezwykłej szkole, bo jak powiedział zacny nasz rodak Jan Paweł II – „Nie ma większego bogactwa w narodzie nad zacnych obywateli”…

 

Od przyszłego zaś roku szkolnego – otwieramy nowy rozdział w dziejach Klasyka – siedzibą naszą stanie się skrzydło Pałacu Czartoryskich w Puławach. We wspaniale odremontowanych i najlepiej w mieście wyposażonych salach lekcyjnych zasiądą uczniowie wszystkich już klas wraz z nauczycielami i wychowawcami z „Czartorycha”. Czyż można lepiej połączyć nowoczesność i tradycję?

 

Renata  Miłosz