Dyrekcja

Trzy-kolumny
Do-środka

Beata Trzcińska – Staszczyk

dyrektor szkoły
Do-środka

Katarzyna Kwiatek

wicedyrektor szkoły
Do-środka

Renata Miłosz

prezes Stowarzyszenia

Grono pedagogiczne 2023/2024

Dwie-kolumny

język polski

Renata Miłosz

Dwie-kolumny

język angielski

Agata Kowalczyk

Dwie-kolumny

język hiszpański

Dwie-kolumny

historia

Paweł Rafalski

Dwie-kolumny

matematyka

Bożena Węglińska

Dwie-kolumny

fizyka

Marianna Szpakowska

Dwie-kolumny

wiedza o społeczeństwie

Piotr Pedryc

Dwie-kolumny

przyroda

Piotr Pedryc

Dwie-kolumny

biologia

Ewa Bielawska

Dwie-kolumny

geografia

Piotr Pedryc

Dwie-kolumny

chemia

Monika Knapczyk

Dwie-kolumny

plastyka

Lena Maksimuk-Przewłoka

Dwie-kolumny

zajęcia techniczne

Piotr Pedryc

Dwie-kolumny

edukacja do bezpieczeństwa

Mirosław Czapka

Dwie-kolumny

religia

Paulina Grzesiak

Dwie-kolumny

edukacja wczesnoszkolna

Anna Gałus

Dwie-kolumny

wychowanie fizyczne

Mirosław Czapka

Dwie-kolumny

wychowanie fizyczne

Ewelina Sętowska – Dryk

Dwie-kolumny

psycholog

Monika Misztal