Rekrutacja - Szkoła podstawowa

W związku z sytuacją epidemiologiczną zdecydowaliśmy, że podania do naszej szkoły przyjmujemy w postaci elektronicznej.


Serdecznie zapraszamy do rekrutacji elektronicznej. Formularz do pobrania tutaj.


Wypełniony formularz prosimy odesłać w załączniku na nasz adres: sekretariat@klasyk-pulawy.pl w temacie wpisując np. Rekrutacja do klasy 1


Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klasyk” w Puławach prowadzi nabór do wszystkich klas szkoły podstawowej I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Działamy na rynku edukacyjnym już od 10 lat.


ZAPEWNIAMY:

 • odpłatną naukę na najwyższym poziomie
 • najwyższe w mieście i powiecie wyniki egzaminów kończących szkołę
 • udział w realizowanych projektach europejskich ERASMUS+ – aktualnie jesteśmy koordynatorem projektu MATHEMATIKS for Primary School Teachers (projekt realizowany przez 3 lata koszt około 200 000 EUR)
 • system jednozmianowy
 • doskonałą lokalizację w centrum miasta – prawe skrzydło Pałacu Książąt Czartoryskich
 • najnowocześniejsze pracownie i pomoce naukowo – dydaktyczne dofinansowane w ramach projektu unijnego (całkowita kwota dofinansowania to 78 7279,30 zł)
 • niezmienną, doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę
 • przygotowanie do udziału w konkursach kuratoryjnych, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych
 • drugi język obcy od IV klasy, dodatkową godzinę języka angielskiego w każdej klasie w formie konwersacji
 • dodatkową godzinę matematyki w klasach starszych przygotowującą do egzaminów
 • zajęcia z pływania, zajęcia taneczne, nauka gry w szachy
 • zajęcia z robotyki
 • idealne warunki do rozwoju zainteresowań i pasji
 • świetlicę, bibliotekę i sklepik szkolny
 • opiekę pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego
 • opiekę pielęgniarki i opiekę dentystyczną
 • przyjazną atmosferę i wspaniałe warunki rozwoju

Przy rekrutacji do Szkoły Podstawowej „Klasyk”, głównym kryterium branym pod uwagę, będzie średnia ocen osiągnięta na świadectwie ukończenia klasy IV, V, VI, VII szkoły podstawowej. Do klas I-III rekrutujemy wszystkie chętne dzieci.


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej, na której będą pojawiały się wszystkie informacje o planowanych imprezach, akcjach, dniach otwartych, spotkaniach dla rodziców i dzieci oraz inne szczegóły dotyczące rekrutacji.


Zapisy i informacje w siedzibie Niepublicznej Szkoły podstawowej „Klasyk” (prawe skrzydło Pałacu Książąt Czartoryskich) lub dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod numer 530-246-060.


Rekrutacja trwa do 15 czerwca


Serdecznie zapraszamy!