DAROWIZNY

Darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach oraz na potrzeby Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klasyk” można wpłacać na:
Credit Agricole Bank Polska S.A. 96 1940 1076 3086 5017 0000 0000