Dokumenty do pobrania

Statut szkoły

Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klasyk” w Puławach

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klasyk” w Puławach

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy dziecka do szkoły