Ubezpieczenie

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie ubezpieczeni są w Colonnade Insurance S.A. (Colonnade).

Zgłoszenie szkody:  https://colonnade.pl/zglos-szkode/colonnade/dla-szkol

Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Pobierz warunki ubezpieczenia

Colonnade Insurance S.A.