Rada Rodziców

Rada Rodziców Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Klasyk”

Joanna Lesiuk

Przewodniczący

Anna Filipek

Skarbnik

Monika Kopańska-Pisula

Sekretarz

Konto do wpłat na Radę Rodziców:
66 1560 1195 2311 1772 3769 0001
przy wpłacie w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy