Kadra

Dyrekcja

Beata Trzcińska – Staszczyk

dyrektor szkoły

Katarzyna Kwiatek

wicedyrektor szkoły

Grzegorz Paciorek

prezes Stowarzyszenia

Grono pedagogiczne 2019/2020

język polski

Renata Miłosz
Katarzyna Zarzeka

język angielski

Agata Kowalczyk
Maria Kamińska

język niemiecki Magdalena Stawińska – Pedryc
język hiszpański Maria Bligier (zastępstwo za Anna Piesio)
historia Justyna Chabros
Paweł Rafalski
matematyka

Agnieszka Stępniewska
Kinga Seredyn

fizyka

Grzegorz Pajurek

wiedza o społeczeństwie Piotr Pedryc
przyroda Piotr Pedryc
biologia Ewa Bielawska
geografia Piotr Pedryc
chemia Iwona Krawczyk
informatyka

Agnieszka Bodeńko

plastyka Lena Maksimuk-Przewłoka
zajęcia techniczne Piotr Pedryc
wychowanie do życia w rodzinie Katarzyna Kwiatek
edukacja do bezpieczeństwa Andrzej Grabowski
religia Paulina Grzesiak
edukacja wczesnoszkolna Anna Gałus
wychowanie fizyczne Mirosław Czapka
Patrycja Król
Ewelina Sętowska – Dryk
   
pedagog Monika Misztal
   
 
 

 

Wychowawcy klas

1 a  Anna Gałus
4 a  Kinga Seredyn
5 a  Renata Miłosz 
5 b  Maria Kamińska
6 a  Agata Kowalczyk
6 b  Katarzyna Zarzeka
7 a  Magdalena Stawińska-Pedryc
8 a  Lena Maksimuk – Przewłoka
8 b Piotr Pedryc