Kadra

Dyrekcja

Beata Trzcińska – Staszczyk

dyrektor szkoły

Katarzyna Kwiatek

wicedyrektor szkoły

Renata Miłosz

prezes Stowarzyszenia

Grono pedagogiczne 2023/2024

 

język polski

Renata Miłosz

język angielski

Agata Kowalczyk

język niemiecki Magdalena Stawińska – Pedryc
język hiszpański-  
historia Paweł Rafalski
matematyka

Bożena Węglińska 

fizyka Marianna Szpakowska
wiedza o społeczeństwie Piotr Pedryc
przyroda Piotr Pedryc
biologia Ewa Bielawska
geografia Piotr Pedryc
chemia Monika Knapczyk 
   
plastyka Lena Maksimuk-Przewłoka
zajęcia techniczne Piotr Pedryc
wychowanie do życia w rodzinie Katarzyna Kwiatek
edukacja do bezpieczeństwa Mirosław Czapka
religia Paulina Grzesiak
edukacja wczesnoszkolna Anna Gałus
wychowanie fizyczne Mirosław Czapka
Ewelina Sętowska – Dryk
   
pedagog Monika Misztal
   
 
 

 

Wychowawcy klas