Kadra

Dyrekcja

Beata Trzcińska – Staszczyk

dyrektor szkoły

Renata Lenart

wicedyrektor szkoły

Rafał Cieśla

wicedyrektor szkoły

Grono pedagogiczne 2018/2019

język polski Beata Burecka
Renata Miłosz
język angielski Agata Kowalczyk
Krzysztof Lejwoda
Barbara Płaczkowska
język niemiecki Agnieszka Matraszek
Magdalena Stawińska – Pedryc
język hiszpański Anna Piesio
język włoski Dominika Ziemnicka
matematyka Katarzyna Borkowska
Agnieszka Kacperek
Agnieszka Michna
historia Tomasz Piotr Panek
Marek Rzeszutko
wiedza o społeczeństwie Tomasz Piotr Panek
Piotr Pedryc
przyroda Andrzej Browarny
biologia Monika Cios
geografia Katarzyna Kwiatek
Piotr Pedryc
fizyka Dorota Adamczyk-Fiorek
Katarzyna Borkowska
chemia Iwona Krawczyk
Agnieszka Sylwestrowicz
informatyka Agnieszka Bodeńko
Grzegorz Paciorek
muzyka Dominika Ziemnicka
plastyka Lena Maksimuk-Przewłoka
zajęcia techniczne Piotr Pedryc
wychowanie do życia w rodzinie Katarzyna Kwiatek
edukacja do bezpieczeństwa Łukasz Wojciechowski
wychowanie fizyczne Piotr Leń
Patrycja Król
Jerzy Pecio
Ewelina Sętowska – Dryk
Łukasz Wojciechowski
religia Dariusz Jasicki
pedagog Dariusz Łysiak
wychowawcy świetlicy
Beata Burecka
Renata Miłosz
Piotr Mitruczuk

 

Wychowawcy klas

4 a Barbara Płaczkowska 
5 a  Agata Kowalczyk
7 a Lena Maksimuk – Przewłoka 
8 a Beata Burecka 
8 b Renata Miłosz 
8 c Piotr Pedryc 
3 ag Iwona Krawczyk 
3 bg Anna Piesio 
3 cg Ewelina Sętowska – Dryk 
3 dg Agnieszka Michna