Spotkanie z policjantami  w Klasyku

Spotkanie z policjantami  w Klasyku

Z cyklu ważnych  spotkań z ciekawymi ludźmi  24 lutego do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Klasyk zawitali funkcjonariusze policji – dzielnicowy  Tomasz Matejek oraz Mariusz Gorgol – z Zespołu do Spraw Profilaktyki Nieletnich. Spotkanie odbywało się w dwóch grupach wiekowych – klasy V i VI oraz VII i VIII i dotyczyło współczesnych zagrożeń czyhających na młodych ludzi, którzy nie do końca są świadomi konsekwencji i odpowiedzialności, także karnej.

Zagrożenia różnymi formami demoralizacji, późne powroty do domu, bezkrytyczne korzystanie z Internetu ( przemoc, hejt), kradzieże ze sklepów, palenie papierosów, dewastacja mienia, spożywanie alkoholu, złośliwe nękanie, stalking, ryzyko kontaktów internetowych z osobami podającymi się za nastolatków , ale także stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym i na przejściach dla pieszych – to tylko niektóre poruszane problemy. Młodzież zadawała mnóstwo pytań, bo przecież świadomość i wiedza – to podstawowe w tym względzie kwestie. Funkcjonariusze ostrzegali przed nieprzemyślanymi, wręcz głupimi zachowaniami, które w przyszłości zaważyć mogłyby na przyszłości młodych ludzi ( fakt bycia nieprzyjętym do wymarzonej szkoły czy pracy z powodu bycia notowanym w kartotekach sądowych), tłumaczyli też różnice między przestępstwem a wykroczeniem, radzili też , by uważnie dobierać znajomych i ludzi, z którymi przebywamy w miejscach publicznych. Spotkanie było poruszające, kwestii i pytań (także tych po spotkaniu) do funkcjonariuszy – mnóstwo. Kolejne – już wkrótce.

                                                                                                    Renata Miłosz

Karnawałowe  balowanie w Klasyku

Karnawałowe  balowanie w Klasyku

‚…Jest karnawał, w karnawale wszyscy chętnie lubią bale…” – i właśnie tradycji czyniąc zadość społeczność uczniowska klas V i VI Klasyka po raz pierwszy w pałacowych murach zorganizowała sobie taneczną imprezę połączoną z klasowym poczęstunkiem. Oprócz tańców indywidualnych i w parach tańczono układy choreograficzne pod czujnym okiem pani Eweliny Sętowskiej – Dryk. Dominowały rytmy pop, rock oraz tradycyjnie – Zenon Martyniuk, w ramach układów choreograficznych  zaś – belgijka – taniec integracyjny, Chocolate choco choco, Skrzypek Orkiestry Dni Naszych, Macarena czy YMCA. Było głośno, rytmicznie, energetycznie i karnawałowo. W klasach zaś – coś tradycyjnie na ząb – czyli niezawodni rodzice z wychowawcami  i coś dla ciała.

Dzień wcześniej swoją zabawę z pysznym poczęstunkiem zorganizowały sobie nasze pierwszaczki.

Wrażeń moc!

Renata Miłosz

Rodzice ósmoklasistów!

Rodzice ósmoklasistów!

W dniu 24 lutego, w godzinach 16.00-17.00 odbędą się konsultacje z nauczycielami.

O godzinie 17.00 odbędą się zebrania z wychowawcami klas 8 w sprawie egzaminu ósmoklasisty.

Serdecznie zapraszamy!

Walentynki w Klasyku

Walentynki w Klasyku

…” W Walentynek dniu uroczystym, który właśnie błysnął na niebie, Niech powiedzą Ci chociaż te listy, że tak bardzo tęsknię do Ciebie…”
Były listy, walentynkowa poczta, maskotki, serducha, serduszka, życzenia, lizaki, buziaki – od piątku 14 lutego nasz Klasyk ogarnęła uczuciowa gorączka. W przystrojonych w serduszka pracowniach trudno było o skupienie nad matematycznymi czy chemicznymi wzorami, przypadkami gramatycznymi czy analizą i interpretacją utworów literackich, kołatała bowiem w sercu i głowie natrętna myśl: czy o mnie ktoś pamiętał? Czy dostanę walentynkową pocztę? To pierwsze klasykowe walentynki przedłużone co nieco do poniedziałku, bo kilka klas ten wyjątkowy dzień spędziło w Parku Naukowo –Technologicznym. Atmosfera niezapomniana, wzruszeń i radości moc. Zatem jak to wieszcz Adam nakazał w Panu Tadeuszu – kochajmy się !
Renata Miłosz

Klasykowe Walentynki

Klasykowe Walentynki

Jak chronić się przed internetowymi oszustami? Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci? Jak stworzyć bezpieczne hasło? Czym jest cyberprzemoc? Jakie są złośliwe rodzaje oprogramowania? Jak chronić swój wizerunek w sieci? A także: jak wygląda robot, co robi, czy myśli i czuje?

W walentynki na te i inne pytania uczniowie klas 5b, 6a i 6b wraz z Panią Marią Kamińską i Panią Katarzyną Zarzeką usłyszeli odpowiedzi w Parku Naukowo-Technologicznym w Puławach.

Najpierw uczestnicy warsztatów wysłuchali bardzo ciekawego wykładu na temat zagrożeń w sieci i sposobów ochrony przed nimi, prowadzonego przez Pana Roberta Turskiego. Następnie nasi uczniowie dowiedzieli się o życiu w trójwymiarze, chęci oszukiwania wzroku i o rozwoju technologii 3D. Ponadto mieli okazję skorzystać z technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

W dalszej kolejności uczniowie wysłuchali wykładu z robotyki, prowadzonego przez Pana Piotra Miturę, który z ogromną pasją odpowiadał o robotach. Na koniec mogliśmy wypróbować jak działają roboty: Ozobot, Lofi, Photon, Wonderdash, Ollie
To była dla wszystkich wspaniała zabawa i bardzo interesujące przeżycie!