Międzynarodowy Dzień Mediacji

21 października 2021 roku to ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Mediacji.

„Tylko tam, gdzie nie ma ludzi, nie ma problemów i konfliktów”

Konflikt to powszechne zjawisko społeczne, szczególnie widoczne w przestrzeni szkolnej, dlatego w Międzynarodowym Dniu Mediacji warto pochylić się nad nowatorską metodą skutkującą pojednaniem zwaśnionych stron. Mediacja jest najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym, bo pozbawionym przemocy, sposobem rozwiązywania konfliktów, przy jednoczesnym poszanowaniu praw jednostki. To pojednanie bez szukania winnych i karania sprawców.

W naszej szkole działa od lat „Szkolny system wsparcia mediacyjnego”, a jego program dostępny jest w zakładce Pedagog. Serdecznie zapraszam do współpracy i jednocześnie zachęcam do oswajania tej metody, bo ciągle jest mało znana szerszym odbiorcom i zbyt rzadko wykorzystywana w pracy szkoły.

                                                                                                                  Pedagog szkolny Monika Misztal

Poprzednie

Następne